Returns & Warranty

Retouren & Garantie

Wij willen u vragen altijd eerst contact met ons op te nemen voordat u producten retourneert of wilt ruilen.

Product van slechte kwaliteit ontvangen?

Wanneer een product dat u op onze website heeft besteld, niet in de juiste staat bij u is aangekomen, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zorgen dan voor een vervangend product en sturen dat kosteloos naar u op.

Een fout product hoeft in principe nooit terug gestuurd te worden naar www.thepresent.shop. Wel kunnen wij in zeer uitzonderlijke gevallen vragen het op te sturen, als wij het product nader willen onderzoeken samen met de fabrikant. Dit doen wij alleen in goed overleg met u en de kosten van deze retourzending zijn altijd voor onze rekening.

Verkeerd product ontvangen?

Ook al doen wij ons uiterste best om de juiste producten te versturen, er bestaat altijd een kleine kans dat er iets misgaat. Mocht u een onjuist product ontvangen, dan vragen wij u om contact op te nemen met onze klantenservice. De kosten voor een eventuele retourzending in het geval dat wij een verkeerd artikel hebben verstuurd, zijn altijd voor www.thepresent.shop. De kosten voor de verzending naar u toe zijn vanzelfsprekend ook voor rekening van www.thepresent.shop.

Ontevreden over uw bestelde product?

Wanneer u ontevreden bent over een door u besteld product, kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht. Kijk voor verdere informatie bij het kopje “Retourneren & 14 dagen bedenktermijn – Herroepingsrecht”. Let op: wij accepteren geen retournering over door de klant verkeerd bestelde producten (verkeerde maat/kleur) – wij nemen alleen retourneringen aan voor ofwel een verkeerd verzonden product vanuit www.thepresent.shop of voor producten in een slechte staat. Dit vanwege het feit dat wij de winst direct doneren en de beperkte capaciteit van ons team. Als u een product in goede staat heeft ontvangen maar de verkeerde maat of kleur heeft gekozen adviseren wij het product door te geven aan een ander.

Hoe lang duurt het voordat u een antwoord krijgt op een retouraanvraag?

Onze klantenservice is geopend op werkdagen van 09:00 – 17:00. U kunt binnen deze tijden contact opnemen met onze klantenservice via e-mail.

Hoe lang duurt het voordat u een vervangend product ontvangt?

Met in achtneming van onze standaard bezorgtijden kunt u het vervangende product binnen 5 werkdagen verwachten op het adres dat u heeft opgegeven in de originele bestelling.

Hoe lang duurt het voordat u uw geld terug krijgt in het geval dat u een product retourneert waar u niet tevreden over bent?

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen van ons terug die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

Hoe kunt u precies contact opnemen met onze klantenservice?

Onze klantenservice is geopend op werkdagen van 09:00 – 17:00. U kunt binnen deze tijden contact met onze klantenservice opnemen via e-mail: joukje@thepresentmovement.org.

Hoeveel dagen heeft u om een product te retourneren?

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen met opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Wie betaalt er voor het terugsturen van een product wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht?

De kosten voor het retourneren van de goederen vanuit Nederland komen voor rekening van www.thepresent.shop. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder of zonder voorafgaand contact met de klantenservice retourneren, dan zijn de kosten wel voor u. Kosten van het terugzenden van de goederen vanuit landen buiten Nederland komen voor rekening van de besteller.

Retourneren & 14 dagen bedenktermijn – Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan van ons terug, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen we u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Ons retour adres is:
The Present      
p/a ONBRDNG 
1019 BJ Amsterdam

Let op: neem het liefst altijd eerst contact met ons op voordat u producten teruggestuurd. Aan de onderzijde van deze pagina vindt u de stapjes om producten aan ons te retourneren.

Wettelijke garantie

Alle verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u, als consument, er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Stapppenplan retourneren

Wilt u 1 of meerdere artikelen retourneren? Dan zouden wij u willen vragen de volgende stappen te doorlopen. Hiermee kunnen wij de retouren zo snel mogelijk voor u verwerken.

 1. joukje@thepresentmovement.org
  Stuur een bericht aan onze klantenservice met de producten die u wilt retourneren naar
  joukje@thepresentmovement.orginclusief uw rekeningnummer en de ter naam stelling van uw rekening.
  U ontvangt van ons de informatie met de gegevens voor het versturen van uw retourzending.
 2. Bericht ontvangst retourzending
  Wij zullen u berichten als uw retourzending door ons is ontvangen. Dat zal normaal gesproken via e-mail zijn.
 3. Omruilen/ retour aankoopbedrag
  Wij ruilen het pakket om en versturen deze naar u, of storten het aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen op de aangegeven rekening.